Systém Rychlá reakce (dále jen RRS) je kombinací hardware a software pro výrobní společnosti, malé či velké. Sdružuje v sobě několik funkcí, které jsou obvykle potřeba pro udržení přehledu o výrobených kusech (sběru objektivních dat), linearizaci výroby (kde právě jsme v rámci pracovní jednotky a kde bychom optimálně být měli) a o výrobních přerušeních (poruchy, odstávky, včetně stavu řešení).

   Systém je v současnosti nasazen v různých fázích v několika výrobních závodech (převážně Automotive), průběžně jsou dodávány nové funkce, které jsou samozřejmě zpětně nabízeny (většinou bezplatně) v již existujících instancích. Přestože existuje v současnosti mnoho systémů s podobnou funkčností, jedině RRS nabízí skutečnou modularitu, možnost využití stávajícího HW (včetně začlenění stávajích funkcí do RRS) a různé způsoby výstavby a nákupu.

   Výstupem mohou být podklady pro výpočet OEE (celková efektivita zařízení, Overall equipment efficiency), informace pro výrobní pracovníky o plnění norem, upozornění na možné chyby při výrobě, hlídání posloupností výrobků...


   Protože každý zákazník využívá své, již vyzkoušené, postupy, nabízí RRS kromě tvorby výstupů a grafů též export surových dat. Využitím importních modulů lze data integrovat do vlastních dokumentů - například MS Office (MS Excel) nebo OO/Libre Office, případně import do nadřazených systémů (například SAP).