Přestože téměř každý systém podobný RRS prezentuje jako svou přednost a výhodu modularitu, většina je postavena na architektuře CLIENTS/SERVER, bez možnosti adaptace a tedy i modularita je omezená. Pokud například chcete systém stavět po fázích nebo do něj zapojit i výrobní jednotku, která je osamocená nebo ve vzdáleném umístění, může to být dost omezující.

   RRS na to jde jinak, systém umožňuje skutečně si zvolit funkčnost a moduly, které zrovna potřebujete, přitom umožňuje budoucí růst. Porovnejte následující parametry se systémy, které můžete najít u konkurence:

 • V minimalistické verzi stačí na 1 výrobní jednotku 1 HW modul, není třeba ani server, ani síť či jiné propojení
  Tato verze samozřejmě neobsahuje pokročilou funkčnost jako vzdálené sledování linky v reálném čase - modul ukládá data do interní databáze a jsou exportována na konci zvolené časové jednotky (většinou směny nebo dne) například na USB flash disk - ale veškerá další funkčnost je zachována.
  Porovnejte to s architekturou CLIENT/SERVER, kde i pro jedinou (!) linku musíte pořizovat server a stavět síťové propojení.

 • HW modul může být volitelně osazen displejem (LCD)
  V této variantě je možno informovat obsluhu stroje a detailech výroby, tento modul je vyžadován v případě požadavku na linearizaci výroby, pokud není osazen, jsou informace zobrazovány jen LED diodami na ovládacím panelu.

 • Propojení modulů (opět volitelné) může být provedeno pomocí LAN, bezdrátové LAN nebo jinak (například RS-485)
  Pokud to firemní politika umožňuje, lze využít stávající síťové infrastruktury, jinak je navrženo optimální nové propojení tak, aby splňovalo požadavky na jednoduchou montáž, dobrou opravitelnost a minimální cenu. Pokud jsou moduly propojeny, je umožněno sbírat a zobrazovat data v reálném čase.
  POZOR! Ani tato varianta bezpodmínečně nevyžaduje server!

 • Je možno využít architekruru CLIENT/SERVER
  Pokud existuje propojení modulů, lze využít pro ukládání dat do společné databáze na server. Výhodné je to zejména při existenci stávajícího DB serveru a možnosti jeho využití, případně kvůli širší možnosti zálohování dat.

 • Přístup k datům (v případě existence propojení modulů) je možný různými způsoby
  Data je možno zobrazit v zákaznickém SW (modul pro MS Windows, Mac či Linux), případně v intranetovém prohlížeči. Oproti prohlížeči má SW modul výhodu v možnosti běhu na pozodí a upozornění v případě překročení nějakého nastaveného parametru nebo havarijním stavu. Dále mohou být data zobrazována na přehledových panelech přímo ve výrobě (velkoplošné LCD či plazmové TV), vestibulech...